ESR (QARA) VAKUMLU SINAQ Ş. (PROBİRKA)

Sedimentasiya Sınaq Şüşələrində natrium sitrat vardır. Tüblərdə sedimentasiyanın ölçülməsi sürəti üçün tələb olunan vakuum həcmi və bu sürətə uyğun olan antikoaqulyant vardır.

İYNƏ TUTUCU HOLDER

İynə tutucuları qanalma Sınaq Şüşələrinə tam uyğundur. Vacusera Təhlükəsizlik Tutacağı tibb işçilərini iynənin batması riskindən maksimum dərəcədə qoruyur.

K2 EDTA VAKUMLU SINAQ Ş. (PROBİRKA) (BƏNÖVŞƏYİ)

Edtalı Sınaq Şüşələr hematoloji testlərinde istifadə olunur. K2EDTA, K3EDTA ve K2EDTA GELLİ olarak fərqli qruplara ayırılaraq ehtiyaca göre istifadə olunur.

K3 EDTA VAKUMLU SINAQ Ş. (PROBİRKA)(BƏNÖVŞƏYİ)

Edtalı Sınaq Şüşələr hematoloji testlərinde istifadə olunur. K2EDTA, K3EDTA ve K2EDTA GELLİ olarak fərqli qruplara ayırılaraq ehtiyaca göre istifadə olunur.

KLOT AKTIVATOR (QIRMIZI) VAKUMLU SINAQ Ş. (PROBİRKA)

Serium KLOT (Laxta) Aktivator Sınaq Şüşələri klinik biokimya və immunologiya üçün istifadə olunur. Serium Laxta Aktivator tübünün daxili divarı laxtalanma prosesini aktivləşdirən laxtalanma aktivatoru ilə xüsusi olaraq örtülmüşdür.

KLOT AKTİVATOR GELLİ VAKUMLU SINAQ Ş. (PROBİRKA) (SARI)

Klot aktivator gelli vakumlu sınaq şüşələri inert gel ehtiva edir; Sentrifuq zamanı gel zərdab və qan hüceyrələri arasında sabit maneə yaradır.

SODİUM CİTRATE (MAVİ) VAKUMLU SINAQ Ş. (PROBİRKA)

Sodium Citrate Vakumlu Sinaq Şüşələri qan laxtalanma testleri üçün istifadə olunur. Koaqulyasiya sınaq şüşələrində 0,109 mol/l (3,2%) və ya 0,129 mol/l (3,8%) tamponlanmış sodium citrate məhluluna sahibdirlər. Dual Tube texnologiyası PT və APTT dəyərlərinin sınaqdan keçirilməsi üçün əla şərait yaradır.

FLUORİDE / OXALATE VAKUMLU SINAQ Ş. (PROBİRKA)

FLUORİDE / OXALATE VAKUMLU SINAQ Ş kapilyar qanda qlükoza və laxtalanmanın təyini üçün venoz qan toplamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

LITHIUM HEPARIN VAKUMLU SINAQ Ş. (PROBİRKA)

Heparin vakumlu sınaq şüşələri laxtalanmanın qarşısını almaq üçün Litium Heparin və ya Natrium Heparin ilə örtülmüşdür. Natrium Heparin və ya Litium Heparin sınaq şüşələri klinik kimyada plazma təyini üçün istifadə olunur. Litium Heparin sınaq şüşələri gel ayrıcı ilə də mövcuddur.

QANALMA İYNƏSİ

Qanalma iynələri qan çəkmək üçün istifadə olunur. İynələr silikonla örtülmüşdür, aşağı sürtünmə qabiliyyətinə malikdir və çox incə damar girişinə imkan verirlər. 18G çəhrayı, 20G sarı, 21G yaşıl, 22G qara və 23G mavi iynələr mövcuddur və onları iynənin öz rənginə görə müəyyən etmək asandır. Vacusera Vision İyneleri istifadəçilərə qan toplama zamanı vizual nəzarətdə kömək edir. Vacusera Vision İğnelərinin dörd növü var: 20 G, 21 G, 22 G və 23 G.

QANALMA İYNƏSİ KƏPƏNƏK

Vacusera Təhlükəsiz Qan Alma Dəstləri uşaqlar və yaşlılar kimi çətin damarlardan qan toplamaq üçün istifadə olunur. Təhlükəsizlik mexanizmi tibb işçilərini iynə yaralarından qoruyur. Vacusera Təhlükəsiz Qanalma Dəstləri luer adapteri və həmçinin əvvəlcədən əlavə edilmiş tutucu ilə olur.

CPT (PRP) VAKUMLU SINAQ Ş. (PROBİRKA)

Tamamilə qapalı sistem olan CPT (PRP) VAKUMLU SINAQ Ş nümunənin emal prosesi boyunca lazımi manipulyasiyaları minimuma endirərək, ilkin qan toplama sınaq şüşəsində hüceyrə ayrılmasını həyata keçirməyə imkan verir. PRP sınaq şüşəsi sentrifuqa zamanı fiziki maneə yaradan inert geldən ibarətdir. Baryer in vitro diaqnostik müayinə üçün mononüvəli qan hüceyrələrinin tam qandan ayrılması üçün nəzərdə tutulub. CPT (PRP) VAKUMLU SINAQ Şüşələrində adi tıxac və şəffaf etiket var.